დასაწყისი  
ამოირჩიეთ კითხვარის ფორმა:

ევროპიდან და სხვა კონტინენტებიდან ან ჩვენი რეგიონიდან მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გადასაზიდი ტვირთების...

“ევრაზიის ექსპრესი” სთავაზობს თავის კლიენტებს კონსოლიდირებულ და ჩარტერულ საჰაერო გადაზიდვებს (როგორც...

“ევრაზიის ექსპრესმა” ფოთის და ბათუმის პორტებიდან სამხრეთ კავკასიის და შუა აზიის ქვეყნებში სარკინიგზო...

მის ხელთ არსებული ტრაილერების დიდი არჩევანი დაწყებული სტანდარტული ფურებით და დამთავრებული 13,6 მეტრიანი...

“ევრაზიის ექსპრესი” ამიერკავკასიაში საკონტეინერო ტვირთების ერთერთი ყველაზე დიდი ოპერატორი გახლავთ. ფოთის...

“ევრაზიის ექსპრესს” გააჩნია საპროექტო ტვირთების ექსპერტის საერთაშორისო რეპუტაცია, განსაკუთრებით, როდესაც...

გააჩნია რა საკუთარი სასაწყობო მეურნეობები ფოთსა და თბილისში, “ევრაზიის ექსპრესს” შეუძლია შემოგთავაზოთ...

საბაჟო საბროკერო საქმიანობა “ევრაზიის ექსპრესის” ერთერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს. როგორც საბაჟო...


თქვენ ხართ ვიზიტორი ნომერი:
Free Web Counter

საჭირო საბუთების ნუსხა

1. საბუთები, რომლებიც საჭიროა საქართველოში საქონლის იმპორტის განსახორციელებლად

 • კომერციული ანგარიშ-ფაქტურა;
 • ტვირთის სპეციფიკაცია;
 • წარმოშობის სერტიფიკატი;
 • ხარისხის სერტიფიკატი;
 • ჯანმრთელობის სერტიფიკატი (საკვები პროდუქტებისათვის; სერტიფიკატი უნდა მიუთითებდეს პროდუქტის დამზადების თარიღს და მის ვარგისიანობის ვადას);
 • ვეტერინალური სერტიფიკატი (ცხოველური წარმოშობის ტვირთებისათვის);
 • ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი (მცენარეული წარმოშობის ტვირთებისათვის);
 • ფუმიგაციის სერტიფიკატი (ტანსაცმლისათვის, ნახმარი ტანსაცმლის ჩათვლით);
 • სახიფათო ტვირთის სერტიფიკატი (IMO კლასის ტვირთებისათვის);
 • ტვირთის გადაზიდვის დავალება “ევრაზიის ექსპრესის” სახელზე.

2. საბუთები, რომლებიც საჭიროა საქართველოდან საქონლის ექსპორტის განსახორციელებლად

 • საექსპორტო სატვირთო საბაჟო დეკლარაცია;
 • კომერციული ანგარიშ-ფაქტურა;
 • ტვირთის სპეციფიკაცია;
 • წარმოშობის სერტიფიკატი;
 • ხარისხის სერტიფიკატი;
 • ჯანმრთელობის სერტიფიკატი (საკვები პროდუქტებისათვის; სერტიფიკატი უნდა მიუთითებდეს პროდუქტის დამზადების თარიღს და მის ვარგისიანობის ვადას);
 • ვეტერინალური სერტიფიკატი (ცხოველური წარმოშობის ტვირთებისათვის);
 • ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი (მცენარეული წარმოშობის ტვირთებისათვის);
 • ფუმიგაციის სერტიფიკატი (ტანსაცმლისათვის, ნახმარი ტანსაცმლის ჩათვლით);
 • სახიფათო ტვირთის სერტიფიკატი (IMO კლასის ტვირთებისათვის);
 • “ტვირთის გადაზიდვის დავალება “ევრაზიის ექსპრესის” სახელზე.

3. საბუთები, რომლებიც საჭიროა საქართველოზე საქონლის ტრანზიტის განსახორციელებლად

 • საიმპორტო ან საექსპორტო სატვირთო საბაჟო დეკლარაცია;
 • კომერციული ანგარიშ-ფაქტურა;
 • ტვირთის სპეციფიკაცია;
 • წარმოშობის სერტიფიკატი;
 • ხარისხის სერტიფიკატი;
 • ჯანმრთელობის სერტიფიკატი (საკვები პროდუქტებისათვის; სერტიფიკატი უნდა მიუთითებდეს პროდუქტის დამზადების თარიღს და მის ვარგისიანობის ვადას);
 • ვეტერინალური სერტიფიკატი (ცხოველური წარმოშობის ტვირთებისათვის);
 • ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი (მცენარეული წარმოშობის ტვირთებისათვის);
 • ფუმიგაციის სერტიფიკატი (ტანსაცმლისათვის, ნახმარი ტანსაცმლის ჩათვლით);
 • სახიფათო ტვირთის სერტიფიკატი (IMO კლასის ტვირთებისათვის);
 • “ტვირთის გადაზიდვის დავალება “ევრაზიის ექსპრესის” სახელზე.

 

  © Euroaseian Express. Designed by CT Design